2018-02-24 09:29:04

Pripreme za FIRST Robotics Competition u New Yorku

Lucija Dasović i Ana Crnković prate pripreme naših robotičara za FIRST Robotics Competition u New Yorku:

http://gam-rijeka.blogspot.hr/2018/02/pripreme-za-first-robotics-competition.html.


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka