2018-05-06 06:46:37

Luka Greblo: Američka avantura

Pratite putovanje naših robotičara i saznajte kako im je bilo na natjecanju u SAD-u. Kliknite na željeni dio: prvi dio, drugi dio, treći dio, četvrti dio, peti dio, šesti diosedmi dio, osmi dio.


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka