preskoči na sadržaj
vijesti

Javni poziv Nagrada "Luka Ritz" Vijest ima dokument u privitku

Obavijest i javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2018./2019. nalaze se u privitku.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 11. 12. 2018. 17:01

Poziv Na Adventsku matematičku radionicu Vijest ima dokument u privitku

Kliknite na opširnije i u privitku preuzmite Poziv Na Adventsku matematičku radionicu.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 30. 11. 2018. 09:42

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA-informatika

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

Frana Kurelca 1             

51000 RIJEKA

Klasa: 112-01/18-08

Urbroj: 2170-56-01-18-02

Rijeka, 19. studeni  2018.

 

                                                                      

 

 

 

Temeljem članka 10., stavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljujemo

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

 

 

 

Sukladno objavljenom natječaju od 30. listopada 2018. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnik/ca informatike  - 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno  vrijeme do 31. kolovoza 2019.  / 8 sati nastave tjedno / 15 sati tjedno od 40 /, izabran je Livio Hubička, prof. pedagogije i informatike.

 

 

 

 

Ravnatelj:

 

                                                                                              

                                                                                                                      Henry Ponte, prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 19. 11. 2018. 13:09

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

Frana Kurelca 1             

51000 RIJEKA

KLASA: 112-01/18-07
URBROJ: 2170-56-01-18-02

Rijeka, 19. studeni  2018.

 

                                                                      

 

 

 

Temeljem članka 10., stavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljujemo

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

 

 

 

Sukladno   objavljenom   natječaju   od  30.  listopada  2018.  za  zasnivanje radnog odnosa na radnom  mjestu  stručni suradnik – psiholog,  - 1 izvršitelj/ica  na  određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom (40 sati tjedno), izabrana je Ana Rožić - mag. psihologije. Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranom kandidatkinjom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

 

 

Ravnatelj:

 

                                                                                              

                                                                                                                      Henry Ponte, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 19. 11. 2018. 13:08

RAZGLED(nica) KAMPUS

Dragi naši,

pozivamo vas da nam se pridružite - ovaj petak, 16. studenog 2018. godine u još jednom

prijateljskom druženju i  zajedničkom otkrivanju susjedstva Kampus. 

Kampus kreativni tim  u okviru programskog pravca 27 susjedstava (Rijeka EPK 2020)

nastavlja s upoznavanjem sugrađana i sugrađanki s prostorom i radom  Sveučilišnog Kampusa putem vođenih razgleda.

Program jesenske Razgled(nice) započinje u 15.30 sati ispred Caffe bara Akvarij) i nastavlja se laganom šetnjom uz vodstvo kroz Studentsko naselje (SC) do Građevinskog fakulteta  prema Odjelu za Matematiku te završava s Učiteljskim  fakultetom. Nakon razgibavanja tijela i uma slijedi opuštajuće druženje uz zakusku i glazbu, i to na samom vrhu Kampusa (Caffe bar Akvarij) s kojeg se pruža panoramski pogled na Rijeku. Dobrodošli su svi  željni uvida, razgledavanja i otkrivanja Kampusa u dobrom susjedskom raspoloženju.

 

RAZGLED(nica) Kampus

Petak, 16. studeni 2018. s početkom u 15:30, Ulica Radmile Matejčić 5 (Caffe bar Akvarij, Kampus)

 

Program:

·         15.30  Okupljanje u Caffe baru Akvarij uz osvježenje

 

·         16.00  Pozdravna riječ, dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić i početak vođene šetnje Kampusom

·         16.10 – 16.40 Studentsko naselje (SC) – razgledavanje Restorana Kampus i paviljona za studentski smještaj, uživanje u panoramskom pogledu s krovne terase Studentskog centra. Voditelj: upravitelj Studentskog naselja „Trsat“: Dalibor Božić

 

·         16.50 – 17.20 Građevinski fakultet - Posjet Hidrotehničkom laboratoriju koji je opremljen za eksperimentalni rad u općoj mehanici fluida, tečenju, međudjelovanju vode i sedimenata, hidrologiji površinskih i podzemnih voda, hidrauličkim građevinama, hidrodinamici valova i transportu sedimenata. Voditeljica: dr.sc. Ivana Sušanj Čule.

 

·         17.30 – 18.00 Odjel za  matematiku - Predstavljanje aktualnih istraživanja Odjela za matematiku te vođeno razgledavanje izložbe IMAGINARY – čarobna matematika“ Voditeljica: dr. sc. Andrea Švob

 

·         18.10 – 18.40 Učiteljski fakultet – Razgledavanje izložbe studentskih radova, šetnja kroz predavaonice i radionice u okviru sastavnice.Voditelj: dr. sc. Marinko Lazzarich

 

  • 19.00 – 20.30  sati povratak na terasu Akvarija i druženje uz zakusku i živu glazbu.

Prof. dr. Rajka Jurdana-Šepić

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 13. 11. 2018. 09:38

POZIV NA AUDICIJU

„Kazališna radionica Malik“ Rijeka poziva mlade u dobi od 14 do 25 godina na audiciju za predstavu Antigona prema tekstu Jean Anoulih, koja će se održati

 

17.11.2018. god. (sub.) na 7. katu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

od 13 h do 15 h

 

Potrebana je prethodna najava dolaska na audiciju na brojeve telefona u uzglavlju Poziva.

Maloljetne osobe trebaju prijaviti roditelji/skrbnici.

 

 

 

Tekst je suvremene obrada grčke tragedije Antigona i govori o sukobu teenegerice sa vladajućom politikom, zbog čega ona gubi život.

 

U predstavi ćemo istraživati na koji način mladi ljudi ulaze u zreli život, te kako se suočavaju s nemoralom, korupcijom i svim ostalim devijacijama društva koje ih okružuje i u kojem bi se trebali realizirati kao ljudska bića.

 

Čije i koje vrijednosti bi mladi ljudi trebali živjeti i da li je inzistiranje na njima vrijedno smrti, pitanja su na koje ćemo tražiti odgovore.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 13. 11. 2018. 09:37

Javni poziv za stipendije ucenika 1. razreda SS pripadnika romske nacionalne manjine

Na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja do 15. studenog 2018. godine otvoren Javni poziv za stipendije učenika prvog razreda SŠ, pripadnika romske nacionalne manjine.

 

Više informacija možete pronaći na linku https://mzo.hr/hr/javni-poziv-polaznicima-prvih-razreda-srednjih-skola-pripadnicima-romske-nacionalne-manjine-za

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 31. 10. 2018. 15:28

N A T J E Č A J za prijam pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018 ) a u vezi provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, dana 30. listopada 2018. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za prijam pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

1. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG

-  1 izvršitelj/ica  na  određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

Uvjeti:
- prema Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17), čl. 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)

- nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu i osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od datuma kada je raspisan natječaj
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od datuma kada je raspisan natječaj
- potvrda o prijavi na Zavod za zapošljavanje

Svi prilozi predaju se u preslici, a po potrebi će se od kandidata/inja zatražiti da predaju na uvid izvornike.

Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Financijska sredstva za plaće i prijevoz pripravnika tijekom trajanja pripravničkog staža financira Hrvatski zavod za zapošljavanje i to u visini od 100% iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Polaganje stručnog ispita omogućeno je pripravniku s time da troškove polaganja snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno odluci ministrice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

Natječaj je otvoren od 30.10.2018. do 7.11.2018.

Potpune prijave pravovremeno dostaviti na adresu GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA, Frana Kurelca 1,51000 Rijeka, sa naznakom „za natječaj:stručni suradnik-pripravnik“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole, u roku od 3 dana od dana odabira kandidata, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.                
    
                            Ravnatelj Henry Ponte, prof.

 

KLASA: 112-01/18-07
URBROJ: 2170-56-01-18-01

U Rijeci, 30.10.2018.

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 30. 10. 2018. 16:37

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                                      

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

  • nastavnik/ca informatike  - 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno  vrijeme do 31. kolovoza 2019.  / 8 sati nastave tjedno / -  /15 sati tjedno od 40 /

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik).

 

podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, Rijeka, sa naznakom „za natječaj-informatika“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj j i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva -  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole, u roku od 3 dana od dana odabira kandidata, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.   

 

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 30. listopada  2018. do 07. studenoga 2018. godine

 

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/18-08

Urbroj: 2170-56-01-18-01

Rijeka, 30.10.2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 30. 10. 2018. 16:36

Rezultati natječaja

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

Frana Kurelca 1             

51000 RIJEKA

KLASA: 112-01/18-06

URBROJ: 2170-56-01-18-02

Rijeka, 17. listopada  2018.

 

                                                                      

 

 

 

Temeljem članka 10., stavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljujemo

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

 

 

 

Sukladno objavljenom natječaju od 28. rujna 2018. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika/ce biologije - 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme /22 sati nastave tjedno / (40 sati  tjedno), izabrana je Emica Pandurić, prof. biologije i kemije.

 

       Ravnatelj:

 

                                                                                                 
Henry Ponte, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 29. 10. 2018. 16:04

Stipendije

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini.
 
Tekst Natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj poveznici:

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 19. 10. 2018. 09:19

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                    

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

  • nastavnik/ca biologije  - 1 izvršitelj,na neodređeno puno radno vrijeme /22 sati nastave tjedno / (40 sati  tjedno)

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Vlastoručno  potpisane prijave (pisana zamolba) s dokumentacijom:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma - preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik),

 

podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, Rijeka.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj j i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva Poveznica1  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: Poveznica2

 

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 28. rujna  2018. do 06. listopada 2018. godine

 

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/18-06

Urbroj: 2170-56-01-18-01

Rijeka, 28.09.2018.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 28. 9. 2018. 11:45

Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava u RH u školskoj 2018./2019. godini. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 25. 9. 2018. 14:43
» Arhiva naših vijesti    
 

preskoči na navigaciju