preskoči na sadržaj
 

            POPIS  DJELATNIKA

Ra      Ravnatelj: Henry Ponte

 

    Aktiv hrvatskog jezika

 • Vesna Brala
 • Blanka Franolić Inđić
 • Biljana Valentin Ban
 • Goran Krapić - mentor
 • Katarina Bogatec Đumlin

Aktiv stranih jezika

 • Tanja Perkić Dizdarević - mentor
 • Liliana Ivić
 • Jelka Barbalić - mentor
 • Đosi Cetina Romih - mentor
 • Danica Stevović
 • Larisa Karlić Franjković
 • Lucija Kološnjaj
 • Dijana Gašparović
 • Sabrina Herceg

Aktiv matematike i informatike

 • Ksenija Bakarčić - savjetnik
 • Marija Crnković - savjetnik
 • Danijel Hribar - mentor
 • Višnja Pešut
 • Fedora Vidas Dejhalla - mentor
 • Tanja Vukas – savjetnik
 • Goran Boneta

Aktiv fizika, biologija, kemija i geografija

 

 • Patricija Nikolaus – savjetnik
 • Petar Jelača-mentor
 • Tvrtko Buger
 • Emica Pandurić
 • Milka Dajak - mentor
 • Vjekoslav Šinko - mentor
 • Renata Grbac - mentor
 • Ana Buchberger Đaković

Aktiv povijesti, likovne umjetnosti, glazbene kulture i tjelesne i zdravstvene kulture

 • Ivan Vitas
 • Hrvoje Tomljanović - mentor
 • Maja Zalokar
 • Andrea Kopri
 • Nives Poklepović
 • Toni Žitko

Aktiv filozofije, etike, logike, sociologije psihologije, politike i gospodarstva i vjeronauka

 • David Karasman - mentor
 • Vesna Rajnović - mentor
 • Vesna Stipčić Sladović - savjetnik
 • Marija Škarica
 • Marijana Glavić

              Pripravnici

 

Tajnik                

 Robert Černeka

Stručna suradnica - pedagoginja 

Ines Štefanac

Stručna suradnica - knjižničarka            Leonila Marač

Računovođa                  

Ariana Milotić

Administrator               

Ivona Cianci Kolarić

Domar                           

Roberto Bezina

Tehnička služba      

                                         

                                  

                                  

Ruža Nikolić

           Anamarija Petrić

Suzana Vinceković

 
preskoči na navigaciju