preskoči na sadržaj
 

            POPIS  DJELATNIKA

Ra      Ravnatelj: Henry Ponte

 

    Aktiv hrvatskog jezika

 • Vesna Brala
 • Blanka Franolić Inđić
 • Biljana Valentin Ban
 • Goran Krapić

Aktiv stranih jezika

 • Tanja Perkić Dizdarević
 • Liliana Ivić
 • Jelka Barbalić
 • Đosi Cetina Romih- mentor
 • Danica Stevović
 • Larisa Karlić Franjković
 • Lucija Kološnjaj

Aktiv matematike i informatike

 • Ksenija Bakarčić - savjetnik
 • Marija Crnković - savjetnik
 • Danijel Hribar
 • Višnja Pešut
 • Fedora Vidas Dejhalla- savjetnik
 • Tanja Vukas – savjetnik
 • Goran Boneta

Aktiv fizika, biologija, kemija i geografija

 

 • Patricija Nikolaus– savjetnik
 • Petar Jelača
 • Biserka Hasković
 • Marina Plišić - mentor
 • Milka Dajak
 • Vjekoslav Šinko
 • Renata Grbac Žiković
 • Dr.sc.Hrvoje Grofelnik- mentor
 • Ana Buchberger Đaković

Aktiv povijesti, likovne umjetnosti, glazbene kulture i tjelesne i zdravstvene kulture

 • Jasna Bukarica Kaurloto– savjetnik
 • Hrvoje Tomljanović
 • Marija Baričević – savjetnik
 • Branko Ivošević
 • Nives Poklepović
 • Toni Žitko

Aktiv filozofije, etike, logike, sociologije psihologije, politike i gospodarstva i vjeronauka

 • David Karasman
 • Vesna Rajnović
 • Vesna Stipčić Sladović - savjetnik
 • Marija Škarica
 • Vel. Matija Matičić
 • Marijana Glavić - pripravnica

              Pripravnici

 

 • Maša Cek - psihologija

Tajnik                 Robert Černeka

 

Stručni suradnik pedagog  Ines Štefanac

 

Stručni suradnik dipl. bibliotekar          Josipa Varga

Računovođa                  Jadranka Radaković

 

Administrator               Ariana Milotić

 

Domar                           Roberto Bezina

 

Tehnička služba      

                                         Ruža Nikolić

                                       Sanja Čudić

                                      Anamarija Petrić

 

 

 

 
preskoči na navigaciju