preskoči na sadržaj
 

           

    POPIS  DJELATNIKA

    Ravnatelj: Henry Ponte

 

    Aktiv hrvatskog jezika

 • Vesna Brala
 • Glorija Mavrinac 
 • Marija Blažević
 • Goran Krapić - mentor
 • Katarina Bogatec Đumlin

Aktiv stranih jezika

 • Tanja Perkić Dizdarević - mentor
 • Jelka Barbalić - mentor
 • Đosi Cetina Romih - savjetnik
 • Diana Baljak
 • Larisa Karlić Franjković
 • Dijana Gašparović Rukavina
 • Sabrina Herceg - mentor
 • Kristian Sučić

Aktiv matematike i informatike

 • Marija Crnković - savjetnik
 • Danijel Hribar - savjetnik
 • Višnja Pešut - savjetnik
 • Fedora Vidas Dejhalla - savjetnik
 • Anđela Morić
 • Tanja Vukas – savjetnik
 • Goran Boneta - mentor

Aktiv fizike, biologije, kemije i geografije

 

 • Patricija Nikolaus – izvrstan savjetnik
 • Petar Jelača - mentor
 • Tvrtko Buger - mentor
 • Emica Pandurić
 • Franka Markić
 • Vjekoslav Šinko - mentor
 • Renata Radan - mentor
 • Ana Buchberger Đaković
 • Doris Žibert

Aktiv povijesti, likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i tjelesne i zdravstvene kulture

 • Ivan Vitas
 • Hrvoje Tomljanović - mentor
 • Maja Zalokar
 • Helga Dukarić Dangubić - izvrstan savjetnik
 • Nives Poklepović
 • Toni Žitko

Aktiv filozofije, etike, logike, sociologije psihologije, politike i gospodarstva i vjeronauka

 • David Karasman - mentor
 • Vesna Rajnović - mentor
 • Andrea Vucelić
 • Marija Škarica
 • Marijana Vrh

Tajnica                

Helena Mikulandra

Stručna suradnica - pedagoginja

Ines Štefanac

Stručna suradnica - knjižničarka

Leonila Marač

Stručna suradnica - psihologinja

Petra Tamarut

Računovođa                  

Ivona Cianci Kolarić

Administrator               

Dina Tomašić

Domar                           

Roberto Bezina

Tehnička služba      

                                         

Suzana Vinceković

Anamarija Petrić

Milena Neškić

 

 
preskoči na navigaciju