preskoči na sadržaj
Javni pozivi školska 2022./2023. godina
Javni pozivi školska 2021./2022. godina

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka na ovoj stranici objavljuje javne pozive za ponude.

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka moli ponuditelje da na omotu ponude, osim svojih osnovnih podataka, napišu i svoj e-mail, na koji će biti obaviješteni o datumu otvaranja ponuda.

Priloženi dokumenti:

Poziv na dostavu ponuda

U privitku se nalazi Poziv za dostavu ponuda za digestor

Javni pozivi školska 2019./2020. godina

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka na ovoj stranici objavljuje javne pozive za ponude.

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka moli ponuditelje da na omotu ponude, osim svojih osnovnih podataka, napišu i svoj e-mail, na koji će biti obaviješteni o datumu otvaranja ponuda.

Priloženi dokumenti:

Poziv na dostavu ponuda
Javni pozivi školska 2019./2020. godina

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka na ovoj stranici objavljuje javne pozive za ponude.

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka moli ponuditelje da na omotu ponude, osim svojih osnovnih podataka, napišu i svoj e-mail, na koji će biti obaviješteni o datumu otvaranja ponuda.

Priloženi dokumenti:

Priloženi dokumenti:
Javni poziv 1.doc
Javni poziv 2.doc

Poziv na dostavu ponuda
Javni pozivi školska godina 2018/2019
Javni pozivi školska godina 2017/2018

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka na ovoj stranici objavljuje javne pozive za ponude.

Gimnazija Andrije Mohorovičića Riijeka moli ponuditelje da na omotu ponude, osim svojih osnovnih podataka, napišu i svoj e-mail, na koji će biti obaviješteni o datumu otvaranja ponuda.

Javni pozivi školska godina 2016/2017
Javni pozivi školska godina 2015/2016

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka na ovoj stranici objavljuje javne pozive za ponude.

Gimnazija Andrije Mohorovičića Riijeka moli ponuditelje da na omotu ponude, osim svojih osnovnih podataka, napišu i svoj e-mail, na koji će biti obaviješteni o datumu otvaranja ponuda.
preskoči na navigaciju